Αναζήτηση
  • Στυλιανός Μαυρίδης

Manage Your Blog from Your Live Site

We’ve made it quick and convenient for you to manage your blog like a boss!


First Publish your site, then login directly to your live website on desktop or mobile.

Make sure you sign in with your Wix account, so you’ll be logged in as the admin to your blog.

You can manage your blog and post from your live website. Just log in to your blog with your Wix account.

Now you’re ready to write, edit and manage posts. Just click Create a Post and hit Publish. That’s it. It’s live for all your readers to see. Plus, you can manage all your post comments too - see what people are saying, like or delete comments & more.

If you’ve been working on a post and want to come back to it later, save it as a draft. You can Publish it at anytime, just head to My Profile > Drafts.


1 προβολή

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Αναλυτικό Πρόγραμμα Δοκιμασίας για τις εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει ότι το αναλυτικό πρόγραμμα δοκιμασίας (εξεταζόμενο αντικείμενο, ημερομηνία δοκιμασίας, ώρα έναρξης δοκιμασίας, τόπος εξέτασης) για τις εξ